THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ CẤP 4 TẠI HỒ TÙNG MẬU, TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG.

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ CẤP 4 TẠI HỒ TÙNG MẬU, TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG. THÔNG TIN DỰ ÁN: Diện Tích Đất: 7 x 30m Diện Tích XD: 7 x 20 m Thời Gian Hoàn Thiện: 3 Tháng Bàn Giao Sử Dụng: 08/2017 Địa Điểm Xây Dựng: TP. Bảo Lộc, Tỉnh … Continue reading THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ CẤP 4 TẠI HỒ TÙNG MẬU, TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG.